HOA MINH


Người về Theo MơTừ ngày giấy mực ngô nghê
Phượng reo theo bướm người về theo mơ
(Thơ: Võ Thạnh Văn)


Nhớ NhungTóc về theo gió bản buông
Qua khe cửa lạnh từng luồng nhớ nhung
(Thơ: Võ Thạnh Văn)

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh