HOA MINH


Rón rén Bước XuânKhi em bục nụ hồng đào
Mùa xuân rón rén nơi nào trên cây
(Thơ: Mai Quang)Lộc Xuân treo - pháo châm ngòi
Cây xanh chìa lá ửng tôi nhàu buồn
(Thơ: Lê Phương Châu)


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh