HOA MINH


Suốt Cuộc Tiễn ĐưaEm đã xa những ngày mưa tháng sáu
Giọt mưa buồn đi suốt cuộc tiến đưa
(Thơ: Nguyễn An Bình)

Mây Trắng Muôn TrùngGió mang em về cuối trời thương nhớ
Màu mắt em như mây trắng muôn trùng
(Thơ: Nguyễn An Bình)

 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh