HOA MINH


Tuổi Hồng Long ĐongTừ buông mái tóc mây dài
Nửa lòng đã gửi nửa cài bên song
Tháng năm phai nhạt tuổi hồng
Người đi đỏ mắt tình long đong buồn
(Thơ: Ngọc Vân)

Gửi về Phố NúiLòng muốn xuôi ngang về phố núi
Gửi nụ hôn nồng vương tóc ai
(Thơ: Ngọc Vân)
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh