HOA MINH

Vai Gầy Trăm Năm 
 Thôi đành nhặt nắng riêng ta
 Nhờ mây gói sóng hương ngà lênh đênh
Trăm năm lót mộng khô vênh
Vai gầy oằn trĩu buồn tênh lối về
(Thơ: Ca Dao)

Rực Nắng Phượng Hồng


 
 Người đã xa theo mùa hè rực nắng
Cánh phượng hồng đỏ thắm cả hồn tôi
(Thơ: Nguyễn An Bình)


Sắc Tím Ngày Xưa

 


Hoa tím ấy một thời nhung nhớ
 Sắc tím buồn vương vấn chuyện ngày xưa
(Thơ: Mai Phạm) 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh