HOA MINH


XưaTrăng xưa rải phấn lam ngà
Biển xưa sóng vỗ xót xa nhối lòng
(Thơ: Võ Thạnh Văn)

Hoài MongSóng ngầm xô dạt rêu rong
Nhớ nhung rừng đợi hoài mong biển về
(Thơ: Võ Thạnh Văn)

Mấy Cõi Phù TrầmSông xưa quặn chảy bờ thầm
Nước xưa mấy cõi phù trầm giọt xa
(Thơ: Võ Thạnh Văn) 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh