HUỲNH LIÊN


Bánh TếtThẳng tét đòn đòn -hoài Đất Tổ
Vuông chưng cặp cặp - tưởng Quê Cha
(Thơ: Lê Phương Châu)


Trổ HươngSuối nguồn nở đóa vàng mai
Trổ hương tinh lạc ngát ngày hoàn nguyên
(Thơ: Hồng Băng)
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên