HUỲNH LIÊN


 
Bờ trăng mắc cạn hồn hoa rũ
Góc nhỏ trăng tà lạc bước chân (Thơ CaDao)Vén tà trăng vỡ song khuya
Hồng hoang đọng vẫn bên rìa cỏ may (Thơ CaDao)
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên