Huỳnh Liên

Cành Đào - Tri NgộCây đào đơm trước ngõ
                                      Vẫn cười giữa hư không ( Thơ: Song Nguyên)
Thi nguyệt tương phùng âu khó tả
Bên bờ tri ngộ sóng lơ ngơ ( Thơ: Trúc Nguyên)

 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên