HUỲNH LIÊN


Chút Nắng Mùa NgâuYên cánh nắng gõ hồn cung thinh lặng
Xao xác chiều một góc đọng mùa ngâu
(Thơ: Ca Dao)

Chỉ còn tôi hay là em
Thèm nhìn chút nắng xanh thềm hiên xưa
Vàng bay lá trước sang mùa
Có đôi bạn nhỏ nhớ mưa ban chiều
(Thơ: Nguyễn An Bình)
 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên