HUỲNH LIÊN


Cõi Sa Mù

 

 
Em giờ trong cõi sa mù
Tôi mang tình nhỏ thả thơ lên trời
Người quên tôi giữa cuộc chơi
Tôi quên người mất một đời bể dâu
(Thơ: Nguyễn An Bình)


Chờ AiTa về nhặt sợi tóc phai
Chiều xuân hoa rụng trên vai bao giờ
Nhớ người thuở ấy ngẩn ngơ
Đôi bờ lau trắng biết chờ ai đây
(Thơ: Nguyễn An Bình)

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên