Đâu Tà Áo Xưa

Thư pháp: Huỳnh Liên
Thơ: Nguyễn An Bình




 
Giữa dòng đời xa lạ
Em như nhánh sông sầu
Trôi về đâu trăng ngã
Biết bao giờ gặp nhau



Ngước nhìn đỏ một màu hoa
Tìm đâu bóng lá đâu tà áo xưa


Em dòng nước qua cầu
Trôi một lần biệt xứ
Mưa chìm trong mộng dữ
Thương hoài cánh chim trời
Mang nỗi buồn lẻ loi
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên