HUỲNH LIÊNLối Xưa về có đọng một lời ca
 (Thơ CaDao)Ai để chiều rơi trong ngõ hẹp
Áng vàng gói lại giấc chiêm bao
 (Thơ CaDao) 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên