HUỲNH LIÊN


Lối Xưa Ai ĐợiGạn lòng luyến nhớ cỏ cây
Lối xưa ai đợi rạc gầy mắt sâu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)


Đợi NgườiHẻm xưa phai nhạt dấu giầy
Đợi người cuộc mộng sầu cay ngọn vàng
(Thơ: Võ Thạnh Văn)


Trơ Vơ Nỗi NhớĐá nghìn năm trăn trở
Ta một đời quạnh hiu
Rừng trơ vơ nỗi nhớ
Trơ thân gầy khẳng khiu
(Thơ: Võ Thạnh Văn)
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên