HUỲNH LIÊN

 Chập chờn bên phiến đá xanh
Khép tà áo lụa. Trôi nhanh mộng vàng
(Thơ: Ca Dao)

Cảm ơn thầy đã cho em dòng chữ
Cho niềm tin chan chứa giữa xuân đời
(Thơ:Huỳnh Liên)
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên