HUỲNH LIÊN

Ngựa Về Hí lạc
 


Xa lắc gần kề ai đoán được,
     Ngựa về hí lạc bỏ công trông.
(Thơ: Mai Quang)
    Vò thơm chuốc cạn tình son phấn,
          Chén đắng xô nghiêng phận má đào
      Vườn cũ cúc hương còn đượm mãi
 Ngọ buồn bên lối đợi ngàn sao.
(Thơ: Ca Dao)
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên