HUỲNH LIÊN


Nhặt NắngXin sợi nắng
Gói giùm ngày sóng sánh khơi vơi
Gửi nụ ấm đã vời xa biền biệt
Ngày nhặt nắng
Buộc hồn hoa tha thiết
(Thơ: Ca Dao)


Chót Đời Bỏ NgỏChiều ấm lại giữa chót đời bỏ ngỏ
Tháng năm dài một nỗi nhớ không tên
(Thơ: Ca Dao)


Đóa Tình KhơiChiều trổ nhánh hoàng hôn bên thềm nhớ
..Ngày gom cả nồng nàn trên cánh nắng
Gửi theo chiều chín ửng đóa tình khơi
(Thơ: Ca Dao)

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên