HUỲNH LIÊN 


Như Nhánh Sông Sầu
Ngước nhìn đỏ một màu hoa
Tìm đâu bóng lá đâu tà áo xưa

(Thơ: Nguyễn An Bình)Giữa dòng đời xa lạ
Em như nhánh sông sầu
Trôi về đâu trăm ngã
Biết bao giờ gặp nhau


(Thơ: Nguyễn An Bình)Em dòng nước qua cầu
Trôi một lần biệt xứ
Mưa chìm trong mộng dữ
Thương hoài cánh chim trời
Mang nỗi buồn lẻ loi


(Thơ: Nguyễn An Bình)  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên