HUỲNH LIÊN

Tìm ĐâuTìm đâu bóng nhạn mù khơi
Tìm đâu mộng cũ một đời nhớ nhưng
(Thơ: CaDao)

GóiAi để chiều rơi trong ngõ hẹp
Áng vàng gói lại giấc chiêm bao
(Thơ: CaDao)

Lối XưaLối xưa về có đọng một lời ca
(Thơ: Ca Dao)

 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên