HUỲNH LIÊN


Tóc XưaTóc xưa thoang thoảng trầm hương
Chờ nhau giáy phút vô thường phôi phai
(Thơ: Võ Thạnh Văn)

Nghìn Bờ Lạc NhauKhói mù thuở ấy còn cay
Lạc nhay ngày ấy còn đau nỗi chờ
Có ai biết có ai ngờ
Trăm thương nhớ tụ nghìn bờ hụt qua
(Thơ: Võ Thạnh Văn)Mai Mốt Ta VềMai mốt ta về thăm phố xưa
Biết có còn ai buổi đón đưa
Bóng hình năm trước giờ biền biệt
Đã thấu lòng nhau quặn nhớ chưa
(Thơ: Võ Thạnh Văn)


 
  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên