HUỲNH LIÊN

Xuân Bốn MùaTừ em Xuân đã trong tôi bốn mùaLạcMột người, lạc mất một người
Bâng khuâng với bóng xưa còn in lạc lõng
(Thơ: CaDao)

  Trở lại chuyên mục của : Huỳnh Liên