LẠI DUY BẾN
Biển Đông

Biển Đông vạn vạn dặm đang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình
Chí những phù nguy xin gắng sức
Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình
( Nguyễn Bỉnh Khiêm )

Văn Chương-Sơn Thủy Người giống như một bài thơ
Vật giống như một bức họa
Một chữ tình để duy trì thế giới
Một chữ tài để tô điểm càn khôn
Văn chương là sơn thuỷ trên án thư
Sơn thủy là văn chương trên trái đất
( Trương Triều )

Nương Tựa


Trẻ nhờ cậy khi già
Đẹp nương tựa khi xấu
Cây không ra hoa nữa
Ấy là gốc biết đau
( Duy Bến )
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến