LẠI DUY BẾN


Nghênh TiếpTháo phên cửa trước nghênh tân khách
Lật vách hè sau tiếp cố nhân
(Nguyễn Văn Học)

Không Đổi GiọngĐừng

Ở đây tai vách mạch rừng
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi
(Nguyễn Du)

Mãi MãiVinh quang chỉ thoáng qua
Thất bại là mãi mãi
(Napoleon)

 
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến