LẠI DUY BẾN


Thư Pháp Việt Đảo

Mặt trời 
mỗi ngày đều mới

nhẫn

không có nghèo gì bằng không có tài
Không có gì hèn bằng không có chí

cảm ơn hoa đã vì ta nờ
thế giới vui từ nỗi lẻ loi
(thơ: Tô Thùy Yên)
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến