LẠI DUY BẾN


Thư Pháp Việt Đảo

1.Giọt buồn
Vỡ nát mặt ao tù
 


2.Ý nghĩ trườn lên
Thắp sáng đêm
 


3.Đói lòng mơ thị rụng
Rưng rưng thương người hiền...

  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến