LẠI DUY BẾN Búng tay/ thấy con bướm trắng/ từ miền xa xôi

 Giọt sương trên lá sen/ cô độc/ nắng mưa đáp đền.

Nhọc nhằn sống/ nhọc nhằn thơ/ nhọc nhằn cả những giấc mơ không thành

 Leo cao cùng tận là vua/ có người mê nhạc cũng vừa tù ra.


 
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến