LẠI DUY BẾN 

Ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau

Tĩnh
Việc đời tĩnh mới thấy. Nhân tình nhạt mới bền.
Gỗ mục ko thể khắc.
Mộng
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giác mộng
Được, mất. bại, thành bỗng chốc hóa hư không
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến