LẠI DUY BẾN
 Ngẫu


Cảm Ơn Đời
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
 Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến