LẠI DUY BẾN


 

TRÀ
Ba bài thơ về TRÀ hay của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm
Viết thư pháp Việt đảoTRÀ KHUYA
Vị chan chát dần tan cơn đắng miệng
Đặc thêm vào cho đôi mắt thêm trong
Ngày vừa cởi sau lưng đã cột vào quá khứ
Nghiêng bình nghe năm tháng vợi nhanh dần

 TRÀ SỚM
Rót chén sương mờ
Nhấp từng chút hừng đông
Đầu lưỡi chạm khúc thời gian nguyên chất
Sau khoảnh khắc vị ban mai chan chát
Đống thời gian vô vị vị đợi ngoài kia
TRÀ MỘT MÌNH
Bạn ở xa , nơi đài vừa báo bão
Ly rót rồi, chưa thể đặt len môi
Ly lật sẵn chờ tay ai gõ cửa
Ly úp đây người đã cỏ xanh rồi


  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến