LẠI DUY BẾN

VớtTôi vớt tôi từ độ
Chiều buông sương trên vai
Lá vàng theo mưa đổ
Trôi...rêu đậm gót hài
(Thơ CaDao)

Nguyệt TậnVàng chín nẻo trăng chìm đêm nguyệt tận
Lời chia xa lá rụng tới mềm môi
(Thơ Ca Dao)

Giọt ĐauThời gian rót nhẹ giọt đau
Nghe hơi sương lạnh nát nhàu khuôn trăng
(Thơ Ca Dao)

 


  Trở lại chuyên mục của : Lại Duy Bến