LÊ ĐĂNG PHƯỚC


ChạmAnh như con thuyền lênh đênh sóng nước,
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn...
(Thơ: Đông La)


Tùy DuyênCuối đời rảo bước tuỳ duyên,
Kè vai bạn cũ lật nghiêng hồ trường.
(Thơ: Mai Quang)


Chợt Xế TrưaTrăm năm một khoảnh xài hơn nửa,
Bóng đổ chân đời chợt xế trưa.
(Thơ: Song Nguyên)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước