LÊ ĐĂNG PHƯỚC

Chân Đời Xế Trưa




Trăm năm một khoảnh xài hơn nửa.
Bóng đổ chân đời chợt xế trưa.
( Thơ: Songuyen)

Hạt Bụi Tinh Khôi



Em từ hạt bụi tinh khôi,
Hồn xanh thảo mộc bên đời ngát hương.

Không Có Em



Không có em còn tôi với ai...
(Lời: Trịnh Công Sơn)

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước