LÊ ĐĂNG PHƯỚCAn Nhiên
Trời oi dưới nắng vàng hanh
An nhiên lá trải màu xanh mượt mà.
(Thơ : Mai Quang)


Giặt Áo Tình Phai
Tôi về giặt áo tình phai
Phơi trên nắng muộn những ngày không em
(Thơ : Từ kế Tường)
Mê - NgộKhi mê bùn vẫn là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước