LÊ ĐĂNG PHƯỚC

Lòng Gió Nao NaoMây thiếu gió mây cũng buồn rũ rượi,
Gió thiếu mây lòng gió cũng nao nao...Đông MãnĐông mãn xuân về biếc nụ xanh
(Thơ: Ca Dao)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước