LÊ ĐĂNG PHƯỚC

Em Mờ SươngEm mờ sương ngăn lối cũ đi về

Rồi Như..Rồi như đá ngủ bình yên
Đóng khung kỷ niệm gọi lên nỗi buồn
(Thơ:Songuyen)

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước