LÊ ĐĂNG PHƯỚC


Lỗi HẹnCó khi lỗi hẹn một giờ, 
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. 

Dành RiêngBao nhiêu đau khổ của trần gian,
Trời đã dành riêng để tặng nàng.

KhócNgười giàu cũng khóc
Dân nghèo khóc từ lâu
Em khóc mối tình đầu...
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước