LÊ ĐĂNG PHƯỚC


Nhầm Cõi Mơ HồTa sinh nhầm cõi mơ hồ
Quay cuồng nhật nguyệt xô bồ áo cơm


Thơm Hương SữaTa ôm bầu vú thơm hương sữa
Để thả cho cùng kiếp lai sinh


Chút Nắng ThừaEm đi gửi lại trăng vàng vọt
Còn sót trong tim chút nắng thừa


Tình Người Đa MangTrong mơ bắt gặp anh cười
Buồn vui bất chợt tình người đa mang

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước