LÊ ĐĂNG PHƯỚC


Sá Chi

"SÁ CHI MỘT KIẾP PHÙ DU NHỈ
MÀ CHẲNG TRAO NHAU TRỌN CHỮ TÌNH..."Mê Muội

Mê muội giữa đời thường,
Gặp em đã hoàng hôn
Chiều lên...
Chưa muộn.
(Thơ: Song Nguyên)Mùi Hương

Một đời tắm gội sông tương
Cũng không trôi hết mùi hương đàn bà.
(Thơ: Linhuyen Mac)

  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước