Lê Đăng Phước


Tuổi Buồntuổi buồn như lá
gió mãi cuốn đi
quay tận cuối trời (Trịnh Công Sơn)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước