LÊ ĐĂNG PHƯỚC

Vắng EmEm ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai


Sóng SoãiTrăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi


Hồng Trần Mong ManhĐêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh
  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước