LỄ TIỄN


Bên Bờ Cỏ XanhChiều nghiêng vạt nắng vàng mơ
Em nghiêng dáng nhỏ bên bờ cỏ xanh
(Thơ Nguyễn Tường Hoài)

Trăm Năm Muộn Phiền...cảm thương chiếc lá lìa cành chao nghiêng
người đi bỏ lại công viên
ta và ghế đá muộn phiền trăm năm
(Thơ: Nguyễn Tường Hoài)
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Tiễn