LÊ TIỄN


Bình Minh XuânĐất trời giây phút lặng thinh
Từ bao la sáng giọt bình minh xuân
(Thơ: Mặc Phương Tử)Trên cành rạng rỡ màu hoa
Từ vô lượng suốt giang hà rằng Xuân
(Thơ: Hồng Băng)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Tiễn