LÊ TIỄN


Em Xưa


 
Vẫn là em của tôi xưa
 Bao mùa lá đỗ sao chưa bước về
(Thơ: Nguyễn An Bình)

Chiều Xưa


 
Màu mắt biếc mơ màng bên cửa sổ
Rưng rưng buồn chiếc quán nhỏ chiều xưa.
(Thơ: Nguyễn An Bình)

  Trở lại chuyên mục của : Lê Tiễn