LÊ TIỄN


Giọt Tình Thiên ThuBên ly cà phê sáng
Rồi xa lắc mịt mù
Từng giọt rơi lặng lẽ
Như giọt tình thiên thu
(Thơ: Hoàng Anh 79)


Giấc Chiêm BaoLá vàng rơi rụng giữa trăng sao
Chiếc lá thời gian úa sắc màu
Ta tìm đâu miền tri kỷ
Nỗi niềm mong đợi giấc chiêm bao
(Thơ: Võ Hữu Phú)

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Tiễn