LÊ TIỄN


Theo Dấu Chân NgườiThẩn thơ theo dấu chân người
Cõi mơ em bỏ nụ cười cho ai
(Thơ: Ngọc Vân)


Thương Tóc Hạ
Ta ngóng bên đời thương tóc hạ
Rồi cũng qua đi hết ngọt ngào
(Thơ: Ngọc Vân)

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Tiễn