LÊ TIỄN


Xa Lắc Tình TrôiĐâu rồi mắt biếc tiểu thư
Tình trôi xa lắc tàn thu mấy mùa

(Thơ: Hoàng Anh 79)

Trăm SầuÁo xưa ngày tháng phai chiều
Trăn năm tình cũng bấy nhiêu là sầu

(Thơ: Hoàng Anh 79)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Tiễn