MẠCH LIÊN


TịnhBiển KhổBiển khổ mênh mông sóng ngập trời.
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi.
Thuyền ai ngược gió,ai xuôi gió.
Xem lại, cùng trong bể khổ thôi.


 
  Trở lại chuyên mục của : Mạch Liên