MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Bâng KhuângTiếng chuông tỉnh thức nắng chiều
Bộ hành lên núi ít nhiều bâng khuâng

GiácMừng Nắng LênBơ ngơ chiếc lá bỏ rừng
Con chim chiền chiện hót mừng nắng lên
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh