MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Nghe Giọt Sương SaCon trăng bạn khóm tre già
Nửa đêm nghe giọt sương sa thở dài

Tình Thiền Nở HoaMắt nhìn bụi rác đã quen
Thong dong vào chợ tình thiền nở hoa
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh