MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Tiếng ChuôngTiếng chuông tỉnh thức nắng chiều
Bộ hành lên núi ít nhiều bâng khuâng
(Thơ: MĐ triều Tâm Ảnh)


Hót Mừng Nắng lênBơ ngơ chiếc lá bỏ rừng
Con chim chiền chiện hót mừng nắng lên
(Thơ: MĐ Triều Tâm Ảnh) 
 
  Trở lại chuyên mục của : Minh Đức Triều Tâm Ảnh